Over (rouwverwerking)

             

Hoe gaat iemand met een ingrijpende en verdrietige ervaring om? In antwoord op deze vraag, ontwikkelde de Zwitserse psychiater Elisabeth Kübler-Ross een vijf fasen model, dat laat zien hoe mensen traumatische of ingrijpende ervaringen in privé- of werkleven verwerken.

Elisabeth Kübler-Ross ontdekte dat ongeneeslijk zieke mensen telkens een aantal fasen doorlopen gedurende hun ziekteproces. Haar vijf fasen model geeft inzicht in hoe mensen ingrijpende verandering of verlies in hun leven verwerken. Omdat een dergelijk proces ook rouwverwerking wordt genoemd, is de andere benaming voor dit vijf fasen model, de rouwcurve van Elisabeth Kübler-Ross.

De vijf fasen van rouw  

Ondanks dat iedereen op een eigen, persoonlijke manier aan rouwverwerking doet, is er volgens Elisabeth Kübler-Ross wel een vast patroon te onderscheiden. In haar omgang met terminale patiënten, ontdekte zij dat deze rouwverwerking vrijwel bij iedereen op dezelfde manier verloopt. Daardoor is de theorie zeer goed van toepassing bij traumatische ervaringen zoals verlies van een dierbare, grote tegenslagen of teleurstellingen en ontslagsituaties. In eerste instantie krijgt de persoon na het horen van het slechte nieuws een schok. Vanuit deze schok treedt al snel de eerste fase in werking:

                                                     

Stage 1: Denial (ontkenning)

In eerste instantie reageren mensen met ongeloof op een slecht bericht. Dit algemene afweermechanisme werkt als buffer na een onverwacht schokkend bericht en geeft de persoon kans om tot zichzelf te komen. Vervolgens zal zij geleidelijk herstellen van de schok. Het is daarbij belangrijk dat zij zijn gevoelens kan uiten bij bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon. Aan het einde van deze fase gaat de persoon op zoek naar feiten, de waarheid en eventuele schuldigen.

Stage 2: Anger (woede)

Wanneer men niet meer langer kan ontkennen, ontstaan er gevoelens van woede, ergernis, jaloezie en wrok. De woede en het onvermogen worden vooral geprojecteerd op de omgeving. De schuld wordt buiten zichzelf gezocht en bij collega´s, medewerkers en adviseurs gelegd. Soms richt de woede zich op de brenger van het slechte nieuws.

Stage 3: Bargaining (onderhandelen)

In deze fase probeert men op allerlei manieren onder de verschrikkelijke werkelijkheid uit te komen. Er wordt in deze fase onderhandeld. Door zichzelf doelen te stellen, wordt het slechte nieuws verzacht. Met de werkomgeving kan in deze fase een moeizame onderhandeling op gang komen betreffende werkafspraken en het doen van beloftes. Bij (dreigend) ontslag kan men in deze fase naar de rechter stappen als vorm van tegenaanval.

Stage 4: Depression (depressie)

De waarheid dringt in deze fase steeds meer door en de persoon voelt zich machteloos en niet begrepen. Daardoor gaat zij zich teruggetrokken gedragen en sluit zij zich af voor communicatie. De telefoon wordt niet meer opgenomen en mailtjes worden niet beantwoord. Er is in deze fase kans op een vlucht in alcohol en drugs, zoals pijnstillers, kalmeringstabletten en slaapmiddelen.

Stage 5: Acceptance (aanvaarding)

Als de persoon zich bewust is van het feit dat zij geen hoop meer hoeft te koesteren, kan zij het slechte nieuws aanvaarden. Zij kan bijkomen van de vorige fasen en haar verdriet accepteren. Zij zal na verloop van tijd weer zin hebben om dingen op te pakken en plannen te maken.

Non-directief

De theorie van Elisabeth Kübler-Ross werd vooral gebruikt bij rouwverwerking maar wordt ook hedendaags toegepast bij grote organisatorische veranderingen. Het einddoel is aanvaarding, waarbij een non-directieve houding een rol speelt. Daarbij zijn de belangrijkste voorwaarden dat er volledige empathie naar de persoon in kwestie is, een onvoorwaardelijke acceptatie en pure echtheid. Door te luisteren naar het verhaal van de persoon, fungeert de ander als klankbord.

Mensen maken in verschillend tempo de genoemde fasen door. Sommigen blijven in een bepaalde fase steken, terwijl anderen meerdere fasen tegelijk of in een andere volgorde doorlopen. Ook is overlappingen of het overslaan van fasen mogelijk.

 

Rouw- en verliesverwerking

Regelmatig worden mensen opgeschrikt door een overlijden, van hun partner, vader, moeder, kind of andere geliefde. Soms komt het overlijden na een ernstige ziekte en wordt het min of meer verwacht. Vaak ook is het onverwacht, door bijvoorbeeld een ongeval in het verkeer. Na het overlijden van een dierbare gaan mensen rouwen.

Verwarrende gevoelens

Veel nabestaanden kampen met intense, verwarrende en soms ook tegenstrijdige gevoelens. Niet alleen verdriet, angst, hulpeloosheid en wanhoop, maar ook boosheid, teleurstelling en schuldgevoelens kunnen voorkomen. Sommigen willen zo graag bij de overledene zijn dat ze aan zelfdoding gaan denken. Deze gedachten kunnen heel beangstigend zijn, maar verdwijnen na verloop van tijd meestal vanzelf. Naast psychische klachten, kunnen er ook lichamelijke klachten zijn. Men kan last hebben van vermoeidheid, concentratieproblemen, slecht slapen en weinig eetlust. Ook hoofd- en nek- en rugpijn, hartkloppingen, hyperventilatie, het extreem koud hebben of hevig transpireren kunnen ook voorkomen.

Geen rouwproces hetzelfde

Er bestaat niet zoiets als hét rouwproces. Er is niet één manier van verliesverwerking, waarbij men aanvankelijk zeer verdrietig is en geleidelijk minder verdrietig wordt. Ook uit rouw zich niet altijd in zichtbaar verdrietig gedrag. De een zal behoefte hebben om over de overledene te praten of samen foto's te bekijken. De ander trekt zich juist terug, bekijkt de foto's liefst alleen of verwerkt het verlies door hard te werken of te sporten.

Er zijn een aantal aspecten die invloed hebben op de rouwverwerking. Zo zijn de omstandigheden rond het overlijden belangrijk. Acceptatie kan moeilijker zijn wanneer afscheid nemen niet mogelijk was. Ook de persoonlijkheid van de nabestaande speelt een rol. Iemand die optimistisch of actief van aard is kan makkelijker steun vragen. En wanneer mensen de dood zien als onderdeel van het leven of steun vinden in hun geloof, helpt dit vaak het overlijden van een naaste te accepteren.

Verlies door zelfdoding

Per jaar maken in Nederland ongeveer 1500 mensen zelf een einde aan hun leven. Voor degenen die achterblijven is dit pijnlijk en verdrietig. Vaak zijn er vragen: waarom is dit gebeurd? Had het voorkomen kunnen worden? Heb ik schuld? Dikwijls worstelen nabestaanden met gevoelens van boosheid en machteloosheid. Ze voelen zich in de steek gelaten, afgewezen. Nabestaanden van zelfdoding voelen zich vaak alleen met hun verdriet en vragen. Veel mensen die iemand door zelfdoding hebben verloren hebben kort na de zelfdoding behoefte aan hulp.

Wanneer heb ik hulp nodig

Rouwen is niet gemakkelijk, maar het overgrote deel van de mensen komt zelf en met steun van hun omgeving goed door dit proces heen. Maar soms is extra hulp nodig. Als u veel moeite hebt met het rouwproces en het gevoel hebt dat u er zelf niet uitkomt, kan rouwbegeleiding of therapie helpen. Hier leest u meer over problemen die kunnen optreden en het rouwproces bemoeilijken. Als u zich hierin herkent, is het goed om hierover te praten, met uw omgeving, maar ook bijvoorbeeld met uw huisarts of een rouwbegeleider.

Rouw is geen depressie

Gevoelens van rouw moeten niet zomaar aangezien worden voor een depressie. Depressie is een ziekte die kan worden behandeld. Verdriet daarentegen is op zichzelf niet te behandelen. Mensen kunnen troosten, of meeleven, maar rouw is niet te genezen. Het moet worden doorleefd, in alle facetten. Depressie is niet een ernstige vorm van verdriet, het is wezenlijk anders.

In geval van rouw blijft er een duidelijk verband tussen de depressieve klachten en de gebeurtenis die ertoe aanleiding gaf. In geval van een depressie gaat die relatie verloren. Bij depressie gaat het om iets intern in de persoon zelf. Rouw en depressie kunnen echter vloeiend in elkaar overgaan. De oorzaak van buiten, het verlies, blijft natuurlijk, maar de klachten, zoals somberheid, passiviteit en lage zelfwaardering, zijn steeds minder daarop terug te voeren.

Verstoord rouwproces?

Bij bijvoorbeeld een vliegramp zijn er veel gezinnen die vaak hard getroffen worden door het verlies van meerdere leden uit het gezin of de familie. Dat maakt het verwerkingsproces soms erg massief. Dit vraagt zoveel energie dat dit soms kan leiden tot vermijdingsgedrag. Het is allemaal te veel en dan kan het als het ware leiden tot 'het uitstellen' van de rouw. Het verlies van meerdere dierbaren kan het gevoel geven geen controle over het leven meer te hebben. Ook zijn soms juist de mensen van wie u normaal gesproken de meeste steun en troost zou krijgen, nu juist de mensen die u moet missen.

Het rouwproces kan 'verstoord' raken door het uitstellen van de rouw. Maar ook door andere redenen, zoals de directe nasleep met de spanning rond de rampplek en het bergen van de lichamen, het wachten op identificatie, onvrijwillige confrontatie met beelden en woorden via de media, etc.

Soms is er in de periode volgend op het verlies geen plaats voor een rouwreactie en wordt deze uitgesteld. Dat kan zijn door het plotselinge van het verlies, de stroom aan 'regeldingen' die weinig adempauze biedt, of doordat de prioriteit ligt bij het steunen van andere nabestaanden. Soms zitten ook (onuitgesproken) gezinsregels over verliesverwerking iemand in de weg op eigen wijze te rouwen, bijvoorbeeld als er geen ruimte is om te praten, of om af en toe ook eens te lachen.

Het lukt dan soms niet om de rouwervaringen toe te laten. U blijft dan bijvoorbeeld gevoelsmatig het verlies ontkennen, u vermijdt de pijn en de emoties, of u komt niet tot nieuwe dingen ondernemen. Als daar lange tijd nauwelijks of geen verandering in komt, u voelt zich daar niet goed bij en het hindert u in uw functioneren, dan is het goed hulp te zoeken.

Waar vind ik steun of hulp?

Steun vanuit uw omgeving speelt een cruciale rol in het omgaan met verlies. Als u steun nodig heeft, aarzel dan niet om op het hulpaanbod van mensen uit uw omgeving in te gaan of contact met hen te zoeken (vrienden, familie, geloofsgenoten). Het is goed mogelijk dat ze u graag helpen, maar het moeilijk vinden contact met u op te nemen. Bedenk ook zelf hoe dierbaren u kunnen helpen. Bijvoorbeeld met de kinderen of in het huishouden. Door te vertellen wat u verwacht en waar u behoefte aan heeft voorkomt u misverstanden.

Steun in uw eigen omgeving

Het is belangrijk niet te hooggespannen verwachtingen te hebben. Niet iedereen kan aan uw behoeften tegemoetkomen. Dat is meestal geen onwil. Misschien hebt u al met vreemde, pijnlijke reacties te maken gehad, opmerkingen als "het leven gaat door", "je zou ermee moeten leren leven" of juist het zwijgen van anderen. Mensen zijn er uiteraard niet op uit om te kwetsen, maar er is veel verlegenheid en onmacht en dan voelt het extra zwaar dat u zelf de moed en kracht moet vinden om over uw verdriet te beginnen, of met pijnlijke opmerkingen om te gaan.

Steun van lotgenoten

Het kan fijn zijn met mensen te praten die ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt als u. Op het besloten gedeelte van deze website kunt u in contact komen met andere nabestaanden. Door samen te werken in een lotgenotengroep/ belangenvereniging is het eenvoudiger een spreekbuis te vormen naar, en een aanspreekpunt te zijn voor allerlei instanties. Daarnaast biedt het een bron van informatie, steun, en (h)erkenning.

http://www.humanitas.nl/project/rouw-en-verlies/steun-bij-rouw-en-verlies/lotgenotencontact
http://dejongeweduwe.nl/lotgenoten/
http://www.zetjelevenweeropderails.nl/informatie-over-rouw/

 

http://www.missingyou.be/ 

Huisarts

U kunt bij uw huisarts terecht met lichamelijke klachten, maar ook als u het gevoel hebt dat het u allemaal te veel wordt. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar passende ondersteuning.

♥♥Algemene startpagina over rouwverwerking en alles wat met rouw en verlies te maken heeft in de breedste zin van het     woord. http://rouwverwerking.startpagina.nl/♥♥

 

 

 

In Memoriam Decoraties

 

(Klik voorvergroting)

♥ Gratis verzending
♥ Veilig betalen
♥ & Afterpay 
♥ Snelle levering
♥ Keurmerk
♥ Prijzen al vanaf €4,95
♥ Veilige SSL verbinding 
♥ Betaalbaar en Uniek
 

Stil staan bij een moment van gedenken..

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Klantbeoordelingen

[WEBWINKELKEURWIDGET]

© 2015 - 2020 In Memoriam Decoraties | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Onze website maakt gebruik van cookies en hanteert een privacy beleid voor uw gegevens. Meer informatie Accepteren
Bekijkt u voor ons privacy beleid omtrent uw persoonsgegevens de onderstaande link https://www.inmemoriam-decoraties.nl/c-2951691/privacy-policy/ Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Pinterest dankzij deze cookies button kun je de producten van onze site pinnen, hiermee kun je ze liken of toevoegen aan een bord die je zelf hebt aangemaakt bij Pinterest. Dankzij cookies kunnen we onthouden welke pins, je hebt bekeken of bewaard. Zo kunnen we je suggesties laten zien die je wellicht ook leuk vindt. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we mijnwebwinkelkeur. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Alle populaire browsers bieden de mogelijkheid om te zien welke cookies worden bewaard en welke informatie in deze cookies te vinden is. Daarnaast is ook in te stellen welke cookies worden geaccepteerd of niet. Vragen? Heeft u vragen of opmerkingen over ons cookiebeleid, dan kunt u deze richten aan: In Memoriam Decoraties Info@inmemoriam-decoraties.nl